אתם נמצאים כאן:   עמוד הביתמתי פונים

עו"ד - מתי פונים

 

  1. לפני חתימה על עסקה שכרוכה בהוצאה כספית גבוהה.

חוזי מקרקעין הם הדוגמה הטובה ביותר. רוב האנשים משקיעים את מיטב כספם הפנוי – או כספי הבנק הקרוב לביתם – ברכישת דירת מגורים. לרוב הם גם יפנו לעו"ד, אבל יעדיפו לחסוך עלויות ולהתחלק בשכר-הטרחה עם הצד השני לחוזה – חוזה סטנדרטי, מה כבר יכול לקרות.

טעות.

רוב המקרים של תביעות רשלנות מקצועית כנגד עו"ד הם בתחום זה, וזאת בשל הצורך במספר עצום של בדיקות ופעולות משפטיות, ומספר גורמים שונים המעורבים בהליך. החוזה הינו אך השלב הראשון, ועליו לצפות תרחישים אפשריים רבים. יש צורך בהגנה הן על הקונה והן על המוכר באיזון עדין של אינטרסים. מסיבה זו, ראוי שכל אחד מהצדדים ייוצג ע"י עו"ד משלו, ולא "לחסוך" בהוצאה ע"י עו"ד משותף.

אנשים נוטים שלא לקחת עו"ד כאשר מדובר ברכישת דירה מקבלן. למרות שהחוזה הקבלני ארוך וסבוך במיוחד, ומתוך הנחה שהוא בלתי נתון לשינויים.

טעות.

חוזי קבלן נתונים לשינויים ולמו"מ. במקרים מסויימים יש צורך בסט בדיקות מפורט ומקיף אף יותר מאשר ברכישת דירה יד-שניה.

אנשים נוטים שלא להתייעץ עם עו"ד כאשר הם משכירים דירה. חוזים מסוג זה ניתן להשיג בנוסח סטנדרטי באינטרנט או אפילו ברשות הדואר.

טעות.

כשאתה משכיר דירה, אתה מפקיד נכס בשווי רב בידי אדם זר לחלוטין על בסיס החוזה. יש צורך בבטוחות וערבויות, בסעיפים שיאפשרו לך לפנות את השוכר בקלות יחסית אם הפר או גרם נזק,  בקביעת חלוקת הסיכונים וההוצאות.

 

  1. כשמדובר בהתקשרות חוזית שמעורבים בה שיקולים רגשיים.

למעשה, בכל התקשרות חוזית יש אלמנטים פסיכולוגיים ורגשיים. אנחנו נותנים אמון בצד האחר, אך בה בעת חייבים לשקול ולנבא מצבי הפרת האמון.

סעיף זה רלוונטי בפרט בתחום דיני המשפחה. מהתמחותי רבת השנים בתחום האימוץ הבין-ארצי ובחוזי משפחות אלטרנטיביות למדתי, כי הצורך לעמוד בפני שאלות קשות רגשית הוא המכשול העיקרי של המתקשרים בחוזה. לשם כך דרוש בעל-מקצוע, שיידע לכוון בדיוק לשאלות אלה ויציע פתרונות הולמים.

 

  1. כשמדובר בפירוק התקשרות חוזית.

כל תאגיד – חברה, שותפות או עמותה – מתנהל לפי קריטריונים עסקיים, מסחריים או אידיאולוגיים. בתאגידים יש דרך מובנית בדין לפירוק ההתקשרות או ליציאה מהחוזה המסחרי. אלא שגם במקרה זה, שיקולים רגשיים עלולים להטות את האדם המעורב מקבלת החלטות מובנית וסדורה.

במקרים אחרים, הכוחות אינם שקולים והצד החלש יותר זקוק לעורך דין שיגן על האינטרסים שלו באופן מוחלט כנגד הצד האחר.

במקרים אלה  מומלץ לפנות עוד בטרם המצב מדרדר להאשמות הדדיות או גרוע מכך, לערכאות משפטיות.

דוגמה אחרת היא במצב של פירוק התקשרות רבת-שנים עם קבלן, ספק, או ביחסי עובד-מעביד. האופן בו תנוהל הפרידה יכול להוביל לסכסוך בבית-משפט, או לחתימת חוזה התנתקות ברוח טובה.

 

  1. כשמדובר בהתקשרות חוזית מורכבת, בהסכמים שלובים או בחוזה עם ריבוי צדדים.

מעסיק שמבקש לבצע רה-אורגניזציה במערך הסכמי העבודה שלו; חברה העומדת בפני מיזוג, רכישת או מכירת פעילות עסקית; ספק שמעוניין לנסח הסכמי התקשרות קבלניים; עסק מקוון שמעלה פורטל לרשת האינטרנט.

המשותף לכל אלה – הם אינם ממציאים את הגלגל; עשו זאת לפניהם. לעתים, מתוך רצון לחסוך בהוצאות, בעלי עסק מנסים להלביש על המקרה הפרטי שלהם נסחים "סטנדרטיים" של הסכמים קיימים, המצויים כיום באינטרנט או נלקחו מעמיתים.

ניסוח חוזה הוא עניין שבמומחיות. חוזה אמור לצפות מספר גדול ככל האפשר של הסתעפויות עובדתיות, פרטיות למקרה הנדון. במקרים מהסוג הנ"ל, ראוי שיהיה עורך-דין מקצועי שיוכל לתת את כל קשת האפשרויות בפני המתקשרים, ושיהיה בקי בשלל הנתונים העובדתיים של המקרה הפרטי.

קניין רוחני ותחרות בלתי הוגנת באינטרנט

רבות דובר על הבעייתיות המשפטית הכרוכה ביישום דיני המסחר בכלל, ודיני הקניין הרוחני בפרט, בעידן טכנולוגי חדש. רשת האינטרנט מציבה בפני בית-המשפט שאלות סבוכות שכאלה, חדשות לבקרים.

ככלל, דיני הקניין הרוחני מגנים על זכויות הבעלים בסימני מסחר, פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים וכן בסודות מסחריים ומוניטין. לרשות התובעים הפוטנציאליים עומדת שורת חוקים והלכות פסוקות, המיועדות להגן על מי שנפגעו זכויותיהם הנ"ל.

המשך...

זכויות יוצרים וחופש הביטוי

בינואר 1994 קבע בג"צ, כי הסלוגן "לך תצטיין" ששימש את "קידום" בפרסומת לקורסי הכנה לפסיכומטרי, ראוי לשידור. בכך הפך את החלטת מנהל הרדיו לפסול את הפרסומת, החלטה שנבעה מהקונוטציה המינית ה"גסה" וה"וולגרית" הקשורה בביטוי. בית-המשפט (מפי השופטת דורנר) קבע, כי הגנת חופש הביטוי פרושה גם על ה"ביטוי המסחרי", וכי במסגרת האיזונים הנדרשים לא די בחשש כלשהו לפגיעה כלשהי ברגשות הציבור כדי לפסול ביטוי כאמור.

 

המשך...

הטרדה מינית במקום העבודה

החוק מחייב את המעביד לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה כאמור.

בין היתר נקבע בחוק, שהמעביד חייב:

(1) לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה;

המשך...

התכנים באתר זה מורכבים ממידע משפטי כללי ומעמדות אישיות ואינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי פרטני. בכל עניין מומלץ להוועץ בעורך-דין בעל מומחיות בתחום.
זכויות היוצרים בפרט והקניין הרוחני בכלל באתר, לרבות בתכניו, שייכים לעו"ד גלית עופר.